Sverige (Select another language)

Emellanåt behöver vi uppdatera sidor i vår näringsbroschyr. Vi har listat ändringar gjorda sen våren 2018 nedan. klicka på någon ikon för att se uppdaterade blad (om du inte finner någon ikon betyder det att inga ändringar har gjorts.) När det gäller drycker som säljs på försäljningsställen, fråga personalen på det aktuella försäljningsstället om information om närings- och kaloriförmåga.

Orange and Vanilla Fizz

20/11/2023 - 31/12/2023

Orange and Vanilla Fizz - English

20/11/2023 - 31/12/2023

Spooky Strawberry - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Freaky Grape - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Crazy Orange - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Spooky Strawberry

2/10/2023 - 1/11/2023

Freaky Grape

2/10/2023 - 1/11/2023

Crazy Orange

2/10/2023 - 1/11/2023

What the Fanta - English

15/5/2023 - 30/6/2023

What the Fanta

15/5/2023 - 30/6/2023

Free & Feisty - English

9/1/2023 - 22/2/2023

Free & Feisty

9/1/2023 - 22/2/2023

Cute & Cuddly - English

9/1/2023 - 22/2/2023

Cute & Cuddly

9/1/2023 - 22/2/2023

Festive Fizz - English

14/11/2022 - 31/12/2022

Festive Fizz

14/11/2022 - 31/12/2022