Sverige (Select another language)

Emellanåt behöver vi uppdatera sidor i vår näringsbroschyr. Vi har listat ändringar gjorda sen våren 2018 nedan. klicka på någon ikon för att se uppdaterade blad (om du inte finner någon ikon betyder det att inga ändringar har gjorts.) När det gäller drycker som säljs på försäljningsställen, fråga personalen på det aktuella försäljningsstället om information om närings- och kaloriförmåga.

What the Fanta

15/5/2023 - 30/6/2023

What the Fanta - English

15/5/2023 - 30/6/2023

Cute & Cuddly

9/1/2023 - 22/2/2023

Cute & Cuddly - English

9/1/2023 - 22/2/2023

Free & Feisty

9/1/2023 - 22/2/2023

Free & Feisty - English

9/1/2023 - 22/2/2023

Festive Fizz

14/11/2022 - 31/12/2022

Festive Fizz - English

14/11/2022 - 31/12/2022

Spooky Strawberry - English

1/10/2022 - 31/10/2022

Spooky Strawberry

1/10/2022 - 31/10/2022

Freaky Grape - English

1/10/2022 - 31/10/2022

Freaky Grape

1/10/2022 - 31/10/2022

Crazy Orange - English

1/10/2022 - 31/10/2022

Crazy Orange

1/10/2022 - 31/10/2022

Taste of summer

30/6/2022 - 29/8/2022

Taste of summer - English

30/6/2022 - 29/8/2022

What the Fanta

12/5/2022 - 30/6/2022