Sverige (Select another language)

Emellanåt behöver vi uppdatera sidor i vår näringsbroschyr. Vi har listat ändringar gjorda sen våren 2018 nedan. klicka på någon ikon för att se uppdaterade blad (om du inte finner någon ikon betyder det att inga ändringar har gjorts.) När det gäller drycker som säljs på försäljningsställen, fråga personalen på det aktuella försäljningsstället om information om närings- och kaloriförmåga.

Dynamic Duo - English

19/1/2024 - 22/2/2024

Friend Fusion - English

19/1/2024 - 22/2/2024

Solo Bliss - English

19/1/2024 - 22/2/2024

Dynamic Duo

19/1/2024 - 22/2/2024

Friend Fusion

19/1/2024 - 22/2/2024

Solo Bliss

19/1/2024 - 22/2/2024

Orange and Vanilla Fizz - English

20/11/2023 - 31/12/2023

Orange and Vanilla Fizz

20/11/2023 - 31/12/2023

Spooky Strawberry - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Freaky Grape - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Crazy Orange - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Spooky Strawberry

2/10/2023 - 1/11/2023

Freaky Grape

2/10/2023 - 1/11/2023

Crazy Orange

2/10/2023 - 1/11/2023

What the Fanta - English

15/5/2023 - 30/6/2023

What the Fanta

15/5/2023 - 30/6/2023