Norge (Select another language)

Fra tid til annen er det nødvendig å gjøre endringer i brosjyren «Oversikt over næringsinnhold». Under finner du en liste over endringer gjort siden våren 2018. Klikk på ikonene for å se den oppdaterte oversikten. For salgsfremmende drikkevarer som er spesifikke for et bestemt utsalgssted, kan du spørre en ansatt i det aktuelle utsalgsstedet om nærings- og kaloriinformasjon.

Friend Fusion

19/1/2024 - 22/2/2024

Dynamic Duo - English

19/1/2024 - 22/2/2024

Friend Fusion - English

19/1/2024 - 22/2/2024

Solo Bliss - English

19/1/2024 - 22/2/2024

Dynamic Duo

19/1/2024 - 22/2/2024

Solo Bliss

19/1/2024 - 22/2/2024

Orange and Vanilla Fizz - English

20/11/2023 - 31/12/2023

Orange and Vanilla Fizz

20/11/2023 - 31/12/2023

Spooky Strawberry - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Freaky Grape - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Crazy Orange - English

2/10/2023 - 1/11/2023

Spooky Strawberry

2/10/2023 - 1/11/2023

Freaky Grape

2/10/2023 - 1/11/2023

Crazy Orange

2/10/2023 - 1/11/2023

What the Fanta - English

24/4/2024 - 29/5/2023

What the Fanta

24/4/2023 - 29/5/2023